Rozenburg

Introductie

Het eiland Rozenburg heeft in de loop der eeuwen vele gedaante verwisselingen ondergaan. Als onderdeel van de delta van Rijn en Maas kalfde het af en groeide het aan. Zodra de gorzen groot genoeg waren werd er een dijk omheen gelegd. De hier behandelde kooien waren vooral actief in de zestiende en zeventiende eeuw.
Bovenstaande kaart is uit 1645 en geeft ook de omvang van het eiland in die periode.

NL-HaNA_4.VTH_2101_0001-00013000751, Lenaert Cornelis Konter

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice