Vischplaat

Kaart van de Vischplaat uit 1909, de eendenkooi moet nog gebouwd worden.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice