Zuidbroek

IntroductieZuidbroek 1850

In de polders van Zuidbroek liggen nu nog twee herkenbare eendenkooien. Als we kijken naar de verkavelingen en de topografische kaarten van het gebied zijn dit er waarschijnlijk veel meer geweest. Op het kaartje rechts uit 1850 zijn een aantal plekken aanwijsbaar. Het gaat om Huis- of Boerenpijpen en wat grotere kooien, meestal met 1 of 2 vangpijpen.

In de ORA's van Zuidbroek (1668-1798) worden twee kooien genoemd. De eerste ligt aan de noordzijde van de Huysweg en is eigendom van Adryaen Anthonisz Korver. (nr 40, f. 42v, 30/05/1668)

In 1757 verkoopt Pieter Smits aan Adrianus Blanken en Jan de Groot 3 mergem 3 hond hooij- en weiland waarin de oude kooi ligt, het land ligt in Willem Neele weer. Ook dit perceel ligt ten noorden van de Huysweg. De helft van de kooi gaat over naar Aeltje van der Linden, weduwe van Dirk Blanken. (68, 07/08/1773).
Aeltje overlijdt in 1792 en de erfgenamen verkopen hun aandeel aan Gerrit Blanken, op zijn beurt verkoopt Gerrit zijn deel in 1798 aan Pieter van Rossem. (87, 02/11/1798)

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice