Borculo

'Borckelose Koy'

Beltrum, sectie D, 72 blad, 1560,1561, 1562

Geschiedenis

De kooi is gebouwd voor 1651 aangezien hij wordt vermeld op een kaart uit die periode. Eén van de eerste kooikers is Jan Overbeek, die ook wel Jan Koyker werd genoemd. Het geslacht Van Bronckhorst heeft langdurig de Heerlijkheid Borculo in bezit gehad en de familie had aardig wat kooien in Gelderland (o.a. Waardenburg en Batenburg) en is het daardoor waarschijnlijk dat zij ook deze kooi gebouwd hebben. De Heerlijkheid heeft van 1579 to 1615 onder rechtstreeks bestuur van de Bisschop van Münster gestaan, maar kwam daarna weer bij een tak van Van Bronckhorst terecht (van Limburg Stirum). In 1727 wordt de Heerlijkheid verkocht en komt uiteindelijk in 1776 in handen van de familie Oranje Nassau. Koning Willem Alexander is nog steeds in naam Heer van de Heerlijkheid Borculo.

Rond 1660 wordt het kooihuis gebouwd (aan de Kooidijk) en wordt dan bewoond door de familie Koyker (Kooijer).

In 1813 worden de eendenkooi, het kooihuis en omliggende landen verkocht aan J.A.H. van der Heyden op huis Baak (GA, AKV, no 943).

De registratie loopt door tot 1854, informatie over latere jaren is verloren gegaan waardoor niet bekend is wanneer de eendenkooi is gestopt. Op de topografische kaart uit 1940 is het een relict.

Registraties Jachtwet

1814, 1820, 1824
van de Heijden van Baak, Op de huize Baak,
200 rr, ingang met den Jare 1819, onder Borculo 

1834, 1839, 1844, 1849
J.H.A. Baron van der Heijden van Baak, Baak, Ruurlo, Borculo, Eibergen
200 rr, zie rapp. 1 december 1849 nr 2

Kadaster 1811-1832

Joost Hendrik Antoon van der Heyden van Baak, Steenderen
Opgaande bomen, water als bosch, eendenkooi 

 

Eendenkooien

Achterhoek
Borculo
Ruurlo
Schoolt
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice