Schoolt

Eendenkooi 'De Schoolt'

Op de kruissing Wippertsdijk/Kooidijk in de Kooier (in het buurtschap de Schoolt) ligt verscholen in een bosje de eendenkooi ‘De Schoolt’. Je moet doelgericht op zoek gaan naar deze kooi, want de enige aanwijzingen dat er een kooi zou moeten liggen zijn de bovengenoemde namen. Een onopvallende ingang geeft toegang tot het gebiedje en na een tiental meters stuit je op het informatiebord. Een pad is er niet te vinden dus ga je op goed geluk het bosje in en dan stuit je op een waterplas en ontdek je ook nog twee oude vangpijpen. Volgens oude kaarten moet de kooiplas vierkant zijn geweest en had vier vangpijpen. De afbeelding van AHN laat dit ook duidelijk zien.Schoolt AHN

 

Over de eendenkooi is weinig bekend. Volgens het informatiebord is de kooi aangelegd in de 16e eeuw, hetgeen zou betekenen dat of Dirck van Dorth of zijn zoon Seine van Dorth de kooi hebben aangelegd. De kooi was onderdeel van de Heerlijkheid Dorth. De eerste Heren van Dorth kwamen uit de familie Van Heeckeren. Seino van Heeckeren (ca. 1348) nam de achternaam Van Dorth aan. In 1615 huwde de dochter van Dirck van Dorth met Graaf Zu Flodorf en na het overlijden van Dirck werden zij eigenaar van de Heerlijkheid. Rond 1700 werd de kooi en het kooihuis verpacht aan ene Berend, Het kooihuis stond op zo’n 600 meter van de kooi. De volgende kooiker was Wolter Jansen, die werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik. In 1755 wordt de eendenkooi afgescheiden van het Landgoed en later in 1757 verkocht, evenals het kooihuis, aan Gerrit ten Cate. De familie ten Cate verkocht  kooi en kooihuis in 1789 en verkocht alles weer in 1811. De laatste kooiker vertrok in 1815 en op dat moment werd er nauwelijks nog gevangen.
(Ons Markenboek, 24e jaargang nr 4, november 2006, H. Klein Ovink)

'D' Endekoye met huys, hof en daarbij gehorende landerijenen verdere ap- en dependentien, regten en geregtigheden, so van ouds daarbij gehoord hebben, in den kring van Dorth, buurschap Schoolte, gelegen, als een bijsonder leen en afgespleten van het huys te Dorth.’ (Leenregister Zutphen, 28 Oct. 1755)

De kooiplas werd in 2006 door Gemeente Lochem in samenwerking met Provincie Gelderland en gelden van de Postcodeloterij opgeknapt, er waren er geen gelden om ook de vangpijpen in ere te herstellen. Nu 13 jaar later ligt het er allemaal wat verloren bij.

 

Eendenkooien

Achterhoek
Borculo
Ruurlo
Schoolt
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice