Breukeleveen

Breukelen Sint Pieter

Geschiedenis

De kooi is gebouwd eind 17e eeuw en een eerste vermelding is van 1701 op verpondingskaart (zie linkerkolom) gemaakt door J. van Broeckhuijsen. (Utrechts Archief: 8001 - inv. 158)
De naam van de bouwer is onbekend. Rond 1780 wordt de kooi eigendom van Arie Boskoop uit Tienhoven, na zijn overlijden in 1822 komt de kooi in handen van Jan van Hoegee. De familie Hoegee blijft tot 1903 betrokken bij de kooi. Soms als erfpachter en soms als eigenaar.
Uiteindelijk wordt in 1953 Natuurmonumenten eigenaar van de kooi en is dat nog steeds.

Registraties Jachtwet

1822, 1827, 1832, 1837
Wed. Arie Boskoop, thans J. van Hoegee, Naarden, Tienhoven, 200 rr

 1842 - 1866
Jan van Hoegee
1866 - 1899
J.W. van Hoegee
1899 - 1921
Jan van Hoegee
1921 - 1941
J. Kroon
na 1941 geen registratie meer

Nieuwe registratie door Natuurmonumenten vanaf 1956

Kadaster / eigendomsverloop

Breukelen Sint Pieter, sectie D, 2e blad, Agteraf
630, 631, Jan van Hoegee, bouwman, Tienhoven
Water, eendenkooi, bosch

326 - Mr. Lodewijk Willem Arnold Stratenus tot Voshol
Advocaat te Utrecht
Erpachter Jan van Hoegee, ingaande 1849
453 - Mr. Lodewijk Willem Arnold Stratenus tot Voshol
Erfpachters Jan van Hoegee en Kors Kroon, ingaande 1856
Verkoop 1860
503 - Jonkvrouw Alidus Hermoldus Lambertina Tjada van Sterkenborgh Stachhoven
Erfpachters Jan van Hoegee en Kors Kroon, na 1866 alleen Jan van Hoegee
621 - zie boven, vanaf 1878 Elisabeth Timmer (Hoegee) en verdere erfgenamen.
Erfpachter Jan van Hoegee, verkoop 1884
937 - Elisabeth van Hoegee, wed. Dirk Timmer en erfgenamen Timmer en Hoegee
950 - Julianus van Hoegee en consort. en Jan van Hoegee
Scheiding 1890
1008 - Jan van Hoegee, veenman en landbouwer, Tienhoven
Verkoop 1903
De kooi wisselt nog een aantal keren van eigenaar en komt in 1921 in handen van Jacob Gijsbertus Kroon.
In 1942 wordt de kooi gekocht door Dr. L.A. van der Molen, de kooi is op dat moment al behoorlijk vervallen en de nieuwe eigenaar laat de kooi weer opknappen.
De kooi is sinds 1953 in bezit van Natuurmonumenten.

Eendenkooien

Abcoude / Maarssen
Abcoude
Breukeleveen
Haarzuilens
Maarssenbroek
Waverveen Registratie 1842
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice