De vliegstal

De rust op een eendenkooi is onontbeerlijk voor het vangen van eenden. Daartoe zijn een aantal soms al eerder genoemde maatregelen in en rond de kooi noodzakelijk. We hebben het dan over de rietschermen, de hond die via gebaren gestuurd wordt, het afpalingsrecht en het wel of niet kunnen ruiken door de eenden.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan is de kooi in optimale staat. Deze rust zorgt ervoor dat andere eenden (niet de makkestal) gebruik gaan maken van de kooi en deze eenden zijn dan op de dag te vinden op de zitwallen en de kooiplas. Ze dutten en plegen onderhoud aan hun verenkleed. In de loop van de zomer komen er steeds meer en de aantallen kunnen oplopen van enkele honderden tot ver in de duizenden. We noemen dit de vliegstal. De aasgebieden (plekken waar ze fourageren) zijn overdag gevaarlijk en worden vaak verontrust vandaar dat deze eenden op dat moment op de kooi zijn. Aan het begin van de avond trekken deze eenden in grote groepen naar die plekken waar veel voedsel is te vinden, dit wordt de avondvlucht genoemd. 

Avondvlucht

Op de aasgebieden zijn ook andere eenden aanwezig, vaak doortrekkers en exemplaren die naar het zuiden zijn gekomen omdat in het noorden de vorst is ingevallen. Tegen de ochtend vertrekken de eenden weer naar de kooi en de kooiker hoopt dat er dan ook veel ‘nieuwe’ eenden meekomen. Deze eenden zijn degenen die de kooiker probeert te vangen.

In het begin van het voorjaar vertrekt de vliegstal uit de kooi om in de loop van de zomer weer terug te keren. 

 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice