Eendenkooi Waardenburg

'De Waardenburgse eendenkooi'

Geschiedenis

De Waardenburgse eendenkooi is een van de oudste kooien in het rivierengebied, die nog als eendenkooi in gebruik is. De laatste jaren alleen nog als demonstratiekooi, maar tot voor een aantal jaren nog werkelijk in gebruik als vangkooi. De laatste kooiker was Leen van den Ham, sinds een aantal jaren met pensioen, maar nog actief als vrijwillig molenaar op de molen van 't Broek. De kooi kent een lange geschiedenis, de oudste vermelding tot nu toe is een pachtovereenkomst uit 1611, de kooi is dan al jaren in gebruik. 

Wordt vervolgd

Kadaster / Eigendomsverloop

Waardenburg, sectie A, 1e blad, 't Broek
21,22, Willem van Gameren, landbouwer, Waardenburg
Bosch, kolk, regt van eendenkooi, huis en erf
Verkoop 1838

799 - Hans Willem van Pallandt
Deling 1883
1230 - Mr. Jacob van Pallandt
1911, Legaat Hans Willem, baron van Pallandt en cons.
Scheiding 1931
1877 - Jonkvrouw Julie Elise, baronesse van Pallandt
Verkoop 1961
Jnh. Carel Lodewijk Hendrik van Vredenburgh
Ruilverkaveling 1972
2508 - Staatsbosbeheer, vanaf 1973

Registraties jachtwet

1807
W.H. van Gameren, Waardenburg,  300 rr
1814, 1819, 1824, 1829, 1834
W.H. van Gameren te Waardenburg, thans Baron Van Pallandt, 200 rr
1834, 1839, 1844, 1849
H.W. van Pallandt, Neerijnen. Kooiker H. van Gameren
1945, 1946, 1948
J. Th. baronesse van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen
1955
J.Th. baronnesse van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, kooiker, W. A. Zwamborn.
1979
Staatbosbeheer, kooiker F. van den Ham
1984, 1989
Staatsbosbeheer, kooiker L. van den Ham

 

Eendenkooien

Waardenburg
Eendenkooi Waardenburg
De Tuilse Eendenkooi
De Sluikse Kooi
De Peerden
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice