Hellouw

Hellouw 1880

Op bovenstaande kaart zijn de vier de kooien niet als zodanig ingetekend, maar wel herkenbaar gemaakt met de rode lijnen. Dat is voor Hellouw 1 merkwaardig, aangezien de kooi na 1900 nog enige tijd in gebruik is geweest, de andere kooien daarintegen waren voor de registratie van 1807 al een relict.

Eendenkooien

Hellouw
Hellouw 1
Die Alde Koij
Hellouw 3
Hellouw 4
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice