Die Alde Koij

Geschiedenis

Rond 1600 zijn twee vogelkoijen op Hellouw in handen van Willem Thonisz van Braeckel, deze overlijdt rond 1633 en laat deze kooi in 1638 na aan zijn zoon Jan Willemsz van Braeckel en zijn dochter Neesken Willems van Braeckel die gehuwd is met Adriaen Imbertsz/engbertsz (van Andel). 
(ORA Tuil, inv 1249, f. 11, f. 127 en f. 142)

In 1641 verkoopt Jan Willemsz van Braeckel zijn helft van de kooi aan de schout van Hellouw, Geurt Jansz.
(ORA Tuil inv. 1249, f. 216)

 

Kadaster 1811-1832

Haaften, sectie A, 1e blad, 21, Hellouwsche veld
Relict, Geertrui van Vuuren, rentenierster. Weduwe van Johannis van Vuuren, overleden 23/04/1813. Bosch

 

Eendenkooien

Hellouw
Hellouw 1
Die Alde Koij
Hellouw 3
Hellouw 4
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice