Reeuwijk

Introductie

Op de kaart van het Hoogheemraadschap staan in de Broekvelden een tweetal kooien ingetekend. De Broekvelden behoorden toen tot Zwammerdam. Het werkelijk aantal kooien rond Reeuwijk is niet bekend, maar het moeten er rond de twintig zijn geweest. In de polders Tempel, Oud Reeuwijk, Nieuwdorp en Klein Oud Reeuwijk lagen de nodige kooien, maar ook een redelijk aantal Boerenpijpen. Het historisch onderzoek is nog steeds lopende.

Kaart: 
Detail uit
NL-HaNA_4.VTH_2338A, 1611, Floris Balthazar
Hoogheemraadschap Delfland, Rijnland en Schieland

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice