Terschelling

Introductie

Op Terschelling hebben een dertiental eendenkooien gelegen en gefunctioneerd. Van deze dertien kooien zijn er nog zeven in het landschap terug te vinden. Dit zevental wordt op de site verder belicht. (Met speciale dank aan Bert Vos)
Op de beide illustraties is de situatie van 1794 te zien. De eendenkooien Formerumerkooi, JanWillemskooi, Rimkeskooi en de Horrerkooi moeten nog gebouwd worden.

De verdwenen kooien zijn: Schitterumerkooi, Kooi bij Galgeduin, Kooi bij Horp, Lieserkooi en de Jan de Vrieskooi (de laatste niet op de Peereboom-kaart).

De kaart is getekend door Jan Peereboom in 1794: NL-HlmNHA_269_0969.

 Terschelling Oost

Eendenkooien

Terschelling
Formerumerkooi
Hoornerkooi
Horrekooi
Landerumerkooi
Lieserkooi
JanWillemskooi
Rimkeskooi
Schitterumerkooi
Takkenkooi
Verdwenen kooien
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice