Archieven

Archiefplek voor eendenkooi en kooibedrijf

Het zal niemand verwonderen dat een vereniging of stichting na verloop van jaren een archief opgebouwd heeft van hun doen en laten. Evenzeer geldt dit voor persoonlijke archieven. Zowel bezien vanuit de toekomst als vanuit het verleden is het waardevol om archiefmateriaal op een goede veilige en zekere plaats te bewaren. Daarmee blijft het toegankelijk voor zowel de huidige als ook voor toekomstige generaties.

 

 Foto: De studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland

 

Archiefvorming

Daarom hebben zowel de Kooikersvereniging als de Eendenkooi Stichting besloten hun archieven onder te brengen bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Dit archief heeft aangegeven belangstelling te hebben om alles wat op het gebied van eendenkooien in Nederland aanwezig is te willen archiveren en aansluitend beschikbaar te stellen voor raadpleging en onderzoek. 

Derhalve is, onder bepaalde voorwaarden, besloten de bestuurlijke archieven van zowel de Kooikersvereniging als van de Eendenkooi Stichting daar onder te brengen en in bewaring te geven.

In het verlengde van dit besluit zal ook het persoonlijke eendenkooi archief van Désiré Karelse hierheen verhuizen. Dit omvat ook reeds verkregen persoonlijke archieven van derden. Ook zal tezijnertijd al het materiaal van dit historisch onderzoek bij het RAR worden ondergebracht. In het archief is al veel materiaal over eendenkooien te vinden en voor het onderzoek is daarvan veel gebruik gemaakt.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice