Kaarten

detail graafschap buren 1761

Fragment van de kaart van de Graafschappen Culemborg en Buren uit 1761 (RAR, Tiel)

 Tijdens het onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van historische kaarten. Niet alleen voor het localiseren van kooien, maar ook op zoek naar namen van weggetjes, dammen, weteringen, kades en namen van weilanden.
Het blijkt echter dat deze kaarten niet altijd even betrouwbaar zijn. Op de bovenliggende kaart zijn bijvoorbeeld in Tricht en Buurmalsen geen kooien ingetekend, terwijl dat bij Culemborg wel het geval is (ook niet allemaal). Het kan zijn dat in de opdracht naar de tekenaars/landmeters niet met zoveel woorden heeft gestaan dat alle kooien ook gemarkeerd moesten worden.
De enige betrouwbare kaarten zijn dan ook die van het kadaster. De verpondingskaarten zijn ook betrouwbaar (zie verpondingskaarten Beesd en Culemborg), maar niet in alle gemeenten zijn de eendenkooien als kooi ingetekend (Enspijk, Waardenburg).

Inhoud

Opbouw van het onderzoek
Registratie
Kadaster
Kaarten
Archieven
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice