Bennekom/Sallant

'Sallantskoy'

Geschiedenis

De Sallants Koy is alleen bekend van vermelding op een aantal oude kaarten van het gebied ten westen van Bennekom. De kooi lag in de Gelderse Vallei in de Veenkampem, later de genaamd de Hooilanden en had als buurman de kooi van Harselo. De eerste eigenaren en zo goed als zeker de bouwers kwamen uit het geslacht Salland. Dit geslacht is vanaf einde 15e eeuw, eigenaar van Huis en Havesate Nergena in het kerspel Bernihem.

Op de oude kaarten wordt het huis aangeduid als ‘Sallant’ en ligt dichtbij de kooi. SallantIn 1561 gaat het goed via vererving naar de familie van Weeze en weer later naar het geslacht van Balveren. In 1663 wordt het goed verkocht aan Lubbert van Eck. Het huis is uiteindelijk in 1830 gesloopt. Op een kaart uit 1752 wordt de kooi ‘Sallants Oude Koy’ genoemd, daarna zijn geen vermeldingen van of over de kooi meer bekend.

 

 

 

De Vogelkoy en het Huis op een kaart uit 1655, (GA, 0409 Huis Keppel, inv. 1539)

__________________

Eendenkooien

Veluwe
Bennekom/Harseloo
Bennekom/Sallant
De Steeg / Middachten
Oldebroek
Oosterwolde 1
Oosterwolde 2
Vaassen
Twello - Meermuiden
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice