Oosterwolde 2

Geschiedenis

Over deze kooi is buiten de registraties weinig bekend. Aan het einde van de 19e eeuw is het al een relict (zie kaart 1880). Aardig is dat de aanvankelijk afpaling van 200 rr is vergroot tot 400 rr. Dit geldt ook voor de eendenkooi Oosterwolde 1. De bovenstaande kadasterkaart geeft de ligging aan. Let op! Het noorden zit links.

In het landschap en ook op de hoogtekaart is geen spoor van de kooi terug te vinden.

Registratie Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829
Gerrit Luigjes Sturop, Oosterwolde, 1814*, 1819**, 1824***, 1829, 1834
400 rr (200 rr is doorgehaald), * verl. in 1817, ** verl. in 1823, ***verl. in 1827

1817*, 1822**, 1824***
Ger. Luigjes Sturop, Oosterwolde
400 rr, *ing. met den Jare 1814, ***verl. in 1827, ing. 1824, **ing. 1819

1834, 1839, 1844, 1849
Erven G.L. Sturop, nu Willem van der Stousse, Zevenhuizen onder Kampen, G. van der Streek (kooiker), Oosterwolde
400 rr, 10 feb. 1846, nr 84

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice