De Bisschopskooi (E)

Geschiedenis

De vroegste vermelding van deze kooi stamt uit 1745:

'Anthony Gerard Stout, 12 morgen weiland, bestaande uit 3 kampen, genaamd Gijsberts Campen, gelegen onder Tricht, oostw. Graaf van Buren, westw. de Trichtse kade, zuidwaarts de Oude Hoense Steeg, en noorw. de Nieuwe Graafse Steeg, een huis, berg en schuur met de vogelkooi, annex bepotinge totaal groot 5 morgen'.

Kadaster / Eigendomsverloop

Buurmalsen, sectie A, 2e blad, 205/206, Leidsche Hoeven
244 - Marten van Soest, landbouwer, Tricht
1221 - Metje van Soest, wed Adriaan Verrips, Tricht, 1801/1892. Verkoop 1904
1917 - Gerrit jan Overdijkink, wijnhandelaar, Geldermalsen, verkoop 1912
2070 - Gosen Murman en consorten
Herman Kuijk, notaris, Geldermalsen, 1938
1788 - Dirk Gosen, Anthonie Catharinus en Reijer Catharinus Murman
Scheiding 1949
2886 - Anthonie Catharinus Murman, verkoop 1965
3370 - Pieter Gijsbert Vonk, verkoop 2012 aan Hans Heikoop.

Registratie jachtwet

1814
M. van Zoest
1824
W. Vroegen, namens M. van Zoest
1829, 1834, 1839, 1844, 1849
M. van Zoest

Drankvergunning

In 1887 kreeg Adrianus Verrips (schoonzoon van Marten van Soest) een drankvergunning voor een gedeelte van hun boerderij. Het gaat over de periode 1 mei 1882 tot 1 mei 1883 en is met terugwerkende kracht. Hij wordt aangeslagen voor fl. 15,00 en mocht de drank verkopen in de voor- en achterkamer en in de keuken. Als landbouwer en kooiker blijkt hij nog een bijverdienste te hebben gehad. In die tijd liepen er weinig wegen door dit gebied en zijn boerderij was een van de weinig huizen die daar stonden. Op de kruising Oud Hoevense weg en Oude Hoense Steeg en de spoorbaan. De spoorbaan Utrecht-’s-Hertogenbosch was inmiddels in gebruik genomen en zal zeker impact hebben gehad op de vangstresultaten (zie ook Buurmalsen 4). Iedere bijverdienste was dus meegenomen. Het verhaal wil dat de stoomtrein die sinds kort over dit traject reed, met duidelijk veel meer kabaal dan de huidige treinen, soms stopten bij de cafe-boerderij, waarbij de machinist dan snel even een slok kwam nemen om de kou te verdrijven. Spoorwegovergangen waren in die tijd niet beveiligd en de trein reed dan stapvoets en met een rode vlag moest het kruisend verkeer worden gewaarschuwd. (met dank aan Hans Heikoop, huidige eigenaar en kooiker)

 Drankvergunning

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice