De Bisschopskooi (E)

Geschiedenis

De vroegste vermelding van deze kooi stamt uit 1745:

'Anthony Gerard Stout, 12 morgen weiland, bestaande uit 3 kampen, genaamd Gijsberts Campen, gelegen onder Tricht, oostw. Graaf van Buren, westw. de Trichtse kade, zuidwaarts de Oude Hoense Steeg, en noorw. de Nieuwe Graafse Steeg, een huis, berg en schuur met de vogelkooi, annex bepotinge totaal groot 5 morgen'.

Kadaster / Eigendomsverloop

Buurmalsen, sectie A, 2e blad, 205/206, Leidsche Hoeven
244 - Marten van Soest, landbouwer, Tricht
1221 - Metje van Soest, wed Adriaan Verrips, Tricht, 1801/1892. Verkoop 1904
1917 - Gerrit jan Overdijkink, wijnhandelaar, Geldermalsen, verkoop 1912
2070 - Gosen Murman en consorten
Herman Kuijk, notaris, Geldermalsen, 1938

Registratie jachtwet

1814
M. van Zoest
1824
W. Vroegen, namens M. van Zoest
1829, 1834, 1839, 1844, 1849
M. van Zoest

Verkoop

In de advertentie van het Nieuwe Tielsche Courant uit 1904, wordt de eendenkooi te koop aangeboden door de dochter van Marten van Soest. Aardig is te zien dat de afpalingskring wordt aangeduid in ellen. Oorspronkelijk is de el 68 cm. Bij de invoering van het metrieke stelsel in 1825 wordt de el gelijk aan de meter en na 1889 wordt de naam el afgeschaft.

Drankvergunning

In 1887 kreeg Adrianus Verrips (schoonzoon van Marten van Soest) een drankvergunning voor een gedeelte van hun boerderij. Het gaat over de periode 1 mei 1882 tot 1 mei 1883 en is met terugwerkende kracht. Hij wordt aangeslagen voor fl. 15,00 en mocht de drank verkopen in de voor- en achterkamer en in de keuken. Als landbouwer en kooiker blijkt hij nog een bijverdienste te hebben gehad. In die tijd liepen er weinig wegen door dit gebied en zijn boerderij was een van de weinig huizen die daar stonden. Op de kruising Oud Hoevense weg en Oude Hoense Steeg en de spoorbaan. De spoorbaan Utrecht-’s-Hertogenbosch was inmiddels in gebruik genomen en zal zeker impact hebben gehad op de vangstresultaten (zie ook Buurmalsen 4). Iedere bijverdienste was dus meegenomen. Het verhaal wil dat de stoomtrein die sinds kort over dit traject reed, met duidelijk veel meer kabaal dan de huidige treinen, soms stopten bij de cafe-boerderij, waarbij de machinist dan snel even een slok kwam nemen om de kou te verdrijven. Spoorwegovergangen waren in die tijd niet beveiligd en de trein reed dan stapvoets en met een rode vlag moest het kruisend verkeer worden gewaarschuwd. (met dank aan Hans Heikoop, huidige eigenaar en kooiker)

 Drankvergunning

Eendenkooien

Buurmalsen / Tricht
De Nieuwe Kooi (A)
Rijnberk Kooi (B)
Biersche Cooy (C)
De Hovensche Kooi (D)
De Bisschopskooi (E)
De Oude Kooi (F)
De Bergbosch Kooi (G)
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice