De Nieuwe Kooi

Geschiedenis

De eigenaren van de Oude Kooi hebben goede hoop op veel vangsten want op 22 december 1892 verzoeken Maarten Daalder, aannemer publieke werken en Arjen Kooijman, schipper, beide bewoners van Terschelling, de Koning vergunning te verlenen voor het oprichten van een tweede eendenkooi op Vlieland, bij Vianens Lid. (1200 meter oostelijk van de Oude Kooi)

De procedures gaan nu een stuk makkelijker aangezien de voorwaarden die bij de Oude Kooi zijn gesteld, nu ook voor de Nieuwe Kooi gaan gelden. Het enige verschil is de looptijd van de erfpacht, in dit geval 26 jaar zodat de pacht eindigt tegelijk met die van de Oude Kooi.
De vergunning wordt verleend op 17 maart 1894 en de bouw gaat beginnen. Het is onduidelijk hoe lang hier gekooid is.

Vlieland Nieuwe Kooi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzichtkaart van de Nieuwe Kooi (Archief Tresaor, Leeuwarden)

 

Eendenkooien

Vlieland
De Oude Kooi
De Nieuwe Kooi
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice