Heicop - Diemont

Introductie

De eerste vermelding van deze eendenkooi is de kaart uit 1682 (zie openingspagina Oudenrijn). In 1807 is de kooi eigendom van Izaac Schalijk, burgemeester van Jutphaas. De burgemeester was groot-grondbezitter in  Oudenrijn. Hij verkoopt de kooi aan J.A.P. de Vree, rentenier en ook groot-grondbezitter.Heijcop Diemont
Het is aan te nemen dat over de gehele periode de kooi werd verpacht. In 1854 is de kooiker De Kruijf of dit ook de pachter was is niet bekend. De registraties staan steeds op naam van de eigenaar. In 1912 is de kooi alleen nog een griend en verdwijnt dan langzaam uit het landschap. Op nevenstaande illustratie van AHN zijn de contouren nog zichtbaar.

Registraties Jachtwet

1819, 1824
I. Schalij, thans F. Schalij, Jutpaas, 400 rr
1829, 1834
F. Schalij, nu J.A.P. de Vree

1849 - 1865
D.C. Nieuwenhuis
1865 - 1911
J.W.A. Diemont, later wed. Henriette Carolina Diemont
Omschrijving wordt griend
1911 - 1915
Jan van Veen
Na 1915 geen registraties meer.

Kadaster / eigendomsverloop

Oudenrijn, sectie D, 1e blad, Heijcop
100, 101, 102, Izaac Schalij, burgemeester Jutphaas
Water zijnde eendenkooi, kooihok

127 - Jan Anthonius Paulus de Vree, rentenier, Utrecht, 18148 scheidng
197 - Vrouwe Everharda Catharina van Muijden
Wed. J.A.P. de Vree,verkoop 1860
190 - Mr. Dienijs Christiaan Nieuwenhuis, verkoop 1865
287 - Jan Willem Adolf Biemont, rentenier, scheiding 1903
487 - Henriette Carolina Diemont, verkoop 1911
Omschrijving gewijzigd in griend
528 - Jan van Veen, melkveehouder, Oudenrijn

Eendenkooien

Oudenrijn
Heicop - de Beeld
Heicop - Diemont
Strijkviertel - Oudenrijn
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice