Oudenrijn

De kooien van Oudenrijn

In Oudenrijn hebben veel eendenkooien gelegen. Het juiste aantal is moeilijk in te schatten. Op bovenstaande kaart uit 1850 zijn een zevental kooien ingetekend en herleid naar de kaart van B. de Roy uit 1682. Een paar zaken vallen daarbij op. Kooi nr 2 Heijcop - de Beeld, staat niet op de kaart uit 1682, dus is het aannemelijk dat de kooi na die tijd is gebouwd. Kooi 1, Strijkviertel, zie aparte pagina.
Kooi nr 6 ligt op het grondgebied van Jutphaas, maar is op de kadaster kaart niet terug tevinden. Bekijken we de kaart wat nader, dan blijken er nog veel meer locaties te zijn met een zelfde soort verkaveling en houdt in dat er in dit gebied een twintigtal kooien moeten hebben gelegen. Op de kadasterkaart zijn de volgende relicten zichtbaar:

Sectie c, 2e blad, Galecop, 236, Gerrit Sterkenburg, bosch
216/217, Izaac Schalij, bosch
210/211, Pieter Verloren, bosch
196/197, Izaac Schalij, bosch
1e blad, 147, Jan Jacob Vreesde, bosch

 

Eendenkooien

Oudenrijn
Heicop - de Beeld
Heicop - Diemont
Strijkviertel - Oudenrijn
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice