Strijkviertel - Oudenrijn

Luchtfoto: afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht

Introductie

Over deze kooi is weinig bekend. De kooi staat ingetekend op de kaart van B. de Roy uit 1682, op de openingspagina nummer 1. Op de kadasterkaart is duidelijk de kooiplas nog te zien in de vorm van een rechthoek. Binnenkort is er meer informatie over deze kooi wat betreft de bouw en hoe de kooi er ongeveer uit moet hebben gezzien.

Kadaster 1811 - 1832Strijkviertel

Oudenrijn, sectie A, 2e blad, Oudenrijn
189 / 190, Frans van den Broek
Bosch en hooiland

De opgraving

In het Strijkviertel in de vroegere gemeente Oudenrijn is voor het eerst in deze omvang archeologisch onderzoek gedaan naar een eendenkooi. Onder leiding van Gerben Beeuwkes zijn in het najaar van 2021 een aantal proefsleuven gegraven. Dit gaf de nodige informatie dat een vervolgonderzoek interessant zou maken. Door de natte omstandigheden in de wintermaanden (Komklei) werd besloten om de opgraving in de zomer te beginnen. Inmiddels is een groot gedeelte van de kooi bloot gelegd en levert spectaculaire beelden op. Op bovenstaande foto is de ingang van de vangpijp te zien en het verdere verloop van de pijp. 

VangpijpDe kooi wordt niet helemaal blootgelegd. Belangrijk zijn de vangpijpen, een gedeelte van de kooiplas bij de ingang van de vangpijpen en aan beide zijden de borst. De basis van de kooi is het roggeeimodel, maar wel met afwijkende vangpijpen.
De vangpijpen zijn duidelijk herkenbaar door de afwijkende grondkleur ten opzichte van de omgeving. (Het bruine veen en de grijze komklei). De stokjes met de labels geven aan waar in de grond veel overblijfsels van takken te vinden zijn. Waarschijnlijk werden daar schermen van rijshout gemaakt.
De opgravingen hebben veel historische gegevens opgeleverd. Al deze gegevens worden nu nader onderzocht, later zal dit hopelijk een compleet overzicht geven van hoe de kooi eruit heeft gezien.

Eendenkooien

Oudenrijn
Heicop - de Beeld
Heicop - Diemont
Strijkviertel - Oudenrijn
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice