Strijen - Het Kooi Gors

IntroductieGorzen van Strijen

Op bovenstaande kaart liggen drie eendenkooien op de Gorzen van Strijen. De kaart is uit 1619 en getekend door Franchois Symonson.
De tweede kaart (rechts) geeft de situatie aan ongeveer dertig jaar later. De gorzen zijn allemaal omdijkt en de gors waarop de kooien lagen heeft de naam het Cooij Gors gekregen.
Deze aanduiding bestaat nog steeds, maar is gewijzihgd in het Kooiland.

Kaart boven:NL-HaNa-4.VTH-2136, detail uit deze kaart. Kaart van de dijkage van Bonaventura met de polder de Mijl, Mookhoek en Trekdam, 4 februari 1619, Franchois Symonson.

Kaart rechts: NL-HaNa-4. VTH- 2137, Kaart van de bedijkte Gorzen van Bonaventura, de Molenhoek en het Cooij Gors, 1645, Jacob Sperwer.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice