Strijen - Oudelandsche Eendenkooi

'De Kooilaaghte'

Introductie

De Oudelandsche Eendenkooi kent twee versies. De eerste kooi is gebouwd na 1820, exacte jaartal is niet bekend. Op bijgevoegde kadasterkaart is wel het perceel zichtbaar, maar geen eendenkooi. Ook de aanwijzende tafel geeft aan dat het een weiland is. Strijen OudelandscheOp de kaart van 1850 is de kooi voor het eerst verschenen, om uiteindelijk rond 1950 te verdwijnen. Eind jaren negentig wordt er een nieuwe kooi gebouwd, niet op dezelfde plek maar iets verderop aan de andere oever van de Lage Vliet. Bouwer en kooiker is de heer  Arie Keijzer. Hij bouwt de kooi op met de originele materialen zoals riet en wilgentenen. 
In 2012 verkoopt Arie Keijzer de kooi aan Henk ten Klooster. Arie kooit nog een aantal jaren samen met Henk ten Klooster, maar uiteindelijk neemt Henk het kooien helemaal over. In dezelfde tijd begint de metamorphose van de kooi en verandert de Brabant-Gelderse kooi langzaam in een Overijsselse, de provincie waar de famile ten Klooster vele jaren gekooid hebben. Bij het bezoek aan de kooi in april 2022 staat er nog een enkele rietmat, maar is het overige riet vervangen door planken.

Kadaster 1811-1832

Strijen, sectie A, 3e blad, 286
Andries den Broeder, bouwman uit Westmaas

Al snel gaat het weiland over naar Agathus Cornelis Beelaerts van Emmichoven en blijft to de 1980 in handen van de familie. In het kadaster is niets terug te vinden van de eendenkooi en wordt al die tijd omschreven als weiland.

Eendenkooien

Hoeksche Waard
De gorzen bij Klaaswaal
Strijen - Het Kooi Gors
's Gravendeel - De Gorzen
Oud-Beijerland - Beerpolder
Cromstrijen - Hoogezandsche eendenkooi
Strijen - Oudelandsche Eendenkooi
Tiengemeten
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice