Vuren

Vuren 1880

De eendenkooien van Vuren

In Vuren zijn 11 locaties van eendenkooien gevonden, slechts één daarvan is nog als kooi herkenbaar (Vuren 2) de overigen zijn inmiddels relicten of helemaal verdwenen. De positie van Vuren 6 en 7 is niet met zekerheid vast te stellen. Beide kooien zijn ingetekend op een kaart uit 1639, hierna is op kaarten niets meer terug tevinden over deze kooien. Wellicht dat bij nader tekstonderzoek nog wat gegevens hierover boven tafel komen.
De kooien in Spijk en Dalem zijn opgenomen bij Vuren aangezien ze in het kadaster tot deze gemeente worden gerekend.

 

Vuren 1639

Kaart Vuren 1639

Deze kaart uit 1639 (Gelders Archief, Arnhem) is groter dan het hierboven afgebeelde detail. In het midden staat 'Onder Vueren', met daarbij twee 'Vogelkoyen'. Rechts is nog net Vuren 8 zichtbaar en links Herwijnen 1 en Herwijnen 3

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice