Vuren 10

 KadasterVuren 10 kad

Vuren en Dalem, Het Broek. Sectie B, blad 01, 111
Relict, Gerrit den Beest, landbouwer, Spijk, bosch, weiland
 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice