't Kooike

Kadaster 1811-1832

Vuren en Dalem, sectie C, 2e blad, 202/203, Kweldijksche Kampen
Jan van der Vliet, Poldeschouw, Vuren
Bosch en weiland

Introductie

't Kooike behoorde ooit bij Huis Luijenburg en komt als zodanig voor in het archief van Huize Heukelum.  Tijdens de ruilverkaveling is het relict definitief verdwenen.

 

 

Eendenkooien

Vuren
Spijk
Vuren 1
De Kooi / Vuren
Vuren 3
De Klein Kooi
't Kooike
Vuren 6
Vuren 7
Vuren 8 en 9
Vuren 10
Vuren 11
Eendenkooi Dalem
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice