Eendenkoai Bakhuzen

Introductie

De eerste vermelding van deze kooi stamt uit 1708 in het proclamatie boek van de grietenij Gaasterland. Niet bekend is wie de kooi gebouwd heeft. De gehele geschiedenis van de kooi is te vinden in het boek 'Eendenkooien van Fryslân' te beginnen op pagina 875.

Kadaster 1811-1832 Bakhuizen

Gemeente Balk, sectie F, 6e blad, Hirns
767, 768, 769, Meine Cornelis van der Sluis
Bosch, water als hooiland

- Gerrit Meins van der Sluis (484)
Ruiling 1849
- Gerard Reijnier Gerlasien van Swinderen, Grietman, Rijs
Quirina Jacoba Johanna van Swinderen
Legaat 1890
- Jhr. Mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1515), burgemeester Rijs
1899, overgegaan naar De Maatschappij Gaasterland
- Johannes Aukes van der Weij (2811), logementhouder, Leeuwarden
en cons. 1916 wed. Wijtske Klazes Dijkstra
Verkoop 1922
- Johannes de Werd (3429)
- Harm ten Klooster (3494), kooiker, Bakhuijzen
en cons., 1947 Willem ten Klooster
Scheiding 1960
- Willem ten Klooster, kooiker
Verkoop 1972
- Sijmon de Hoop (6627), kooiker, Schipluiden

Registraties Jachwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
M.C. van der Sluis (27 okt. 1837), overgegaan op Gerrit van der Sluis
300 rr, onder Bakhuizen

Ten Klooster in Bakhuizen

In de linkerkolom staat een mooi artikel uit de Leeuwarder Courant van 29 april 1938 over kooiker Ten Klooster op zijn eendenkooi van Bakhuizen.

Eendenkooien

De Fryske Marren
Eendenkoai Haskerhoarne
Eendenkoai Bakhuzen
Eendenkoai Ulesprong - St. Nyk
Eendenkoai Eastersee
Ychterkoai
Eendenkoai Tsjerkgaast
Eendenkoai Sleat Ten Klooster in Bakhuizen
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice