Ychterkoai

Kadaster 1811-1832Oosterzee 1718

Oosterzee, sectie B, Echten
700, 701, Hendrik B. van der Goote, koopman
Water en hooiland

Kaart uit de Atlas Schotanus-Halma 1718, de kooi aan de rechterzijde is de Echtense kooi.

Eendenkooien

De Fryske Marren
Eendenkoai Haskerhoarne
Eendenkoai Bakhuzen
Eendenkoai Ulesprong - St. Nyk
Eendenkoai Eastersee
Ychterkoai
Eendenkoai Tsjerkgaast
Eendenkoai Sleat
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice