Eendenkoai Eastersee

Introductie

Een eerste vermelding van deze kooi komt uit 1716 met de aanduiding 'landen onder de koy', Ruurd Douwes is dan de pachter. Verdere informatie over deze kooi is te vinden in het boek 'Eeendenkooien in Fryslân' op pagina 905 en 906. 

Kadaster 1811-1832

Oosterzee, sectie c, 5e blad, Oosterzee 1718
717, 718, Julius Burmana van Andringa Kempenaar, Leeuwarden
Weiland en vogelkooi
Verkoop 1850

- C.R. Andringa Kempenaar (102)
+ erven, verkoop 1855
- Onno Reint van Andringa Kempenaar
Verkoop 1870
- Mr. Pieter Heringa Cats (1087)
Legaat 1882
- Jhr. Sibbel Speelman en cons.
1905, in 1908 rietland en water

Schotanus-Halma kaart 1871, links de kooi Oosterzee.

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1824
Van Welderen Rengers, zie later 1e ditrict
Lemmer, 300 rr, te Oosterzee, verl. 1815
Voor de erven R.L. van Andringa Kempernaar

Eendenkooien

De Fryske Marren
Eendenkoai Haskerhoarne
Eendenkoai Bakhuzen
Eendenkoai Ulesprong - St. Nyk
Eendenkoai Eastersee
Ychterkoai
Eendenkoai Tsjerkgaast
Eendenkoai Sleat
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice