Eendenkoai Sleat

De Sloter Kooi / Follega

Introductie

De eerste vermelding van deze kooi stamt uit 1686 wanneer er gesproken wordt over de "Nieuwe Vogel Kooy'. De kooi staat ingetekend op de kaart van B. Schotanus uit 1686. Veel informatie over deze kooi is te vinden op de pagina's 750-755 in het boek van Gerard Mast 'Eendenkooien in Fryslân'. De kooi is na 1846 niet meer in gebruik.

Kadaster 1811-1832

Oosterzee, sectie E, 2e blad, Hooge Mieden
221, 222, De erven van Adringa de Kempenaar
Eendenkooi, water

Registratie Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
A. Adringa de Kempenaar
300 rr, onder Follega, aangevraagd door de erven

Eendenkooien

De Fryske Marren
Eendenkoai Haskerhoarne
Eendenkoai Bakhuzen
Eendenkoai Ulesprong - St. Nyk
Eendenkoai Eastersee
Ychterkoai
Eendenkoai Tsjerkgaast
Eendenkoai Sleat
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice