Eendenkoai Sleat

De Sloter Kooi / Follega

Kadaster 1811-1832

Oosterzee, sectie E, 2e blad, Hooge Mieden
221, 222, De erven van Adringa de Kempenaar
Eendenkooi, water

Registratie Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
A. Adringa de Kempenaar
300 rr, onder Follega, aangevraagd door de erven

Eendenkooien

De Fryske Marren
Eendenkoai Haskerhoarne
Eendenkoai Bakhuzen
Eendenkoai Ulesprong - St. Nyk
Eendenkoai Eastersee
Ychterkoai
Eendenkoai Tsjerkgaast
Eendenkoai Sleat
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice