Texel

Introductie

Op Texel hebben zeker 8 eendenkooien gefunctioneerd. Hiervan worden er hier 7 beschreven, waarvan er momenteel nog 4 in redelijk tot goede staat zijn. De Hemmerkooi, de Waal-brug kooi en de Oude Kooi zijn niet meer in het landschap te herkennen. Daarnaast is op de kadasterkaart bij de Hemmerkooi en verkaveling te zien die kan wijzen op een verdwenen kooi.

In de linkerkolom is de aanmelding te zien tot registratie van de eendenkooien op Texel in 1807.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice