Westergeest

'Kooi van Dijt'

Foto's zijn gemaakt door Bert Vos

Kadaster / EigendomsverloopWestergeest kad

Texel , sectie D, 5e blad, Westergeest
1217, Simon Kikkert
Kooij

- Klaas Simon Kikkert (545), broodbakker, Oude Schild
Verkoop 1853, vervallen kooi
- Jan Bas (3381), veehouder, Texel
Veiling 1886
- Jan de Boer en cons.(4474), landman, Texel
Teunis de Boer, verkoop 1900
- Hendrik Cornelisz Dijt, landeigenaar, den Burg, Texel
En Cons. Scheiding 1907
- Erven Dijt. incl. wed.
Successie 1959
- Grietje Cornelisdr. En cons. (5798)
Willy Johanna Cornelisdr. En Emily Helene Cornelisdr. Dijt
Ieder voor 1/3
Ruilverkaveling 1968

Registraties Jachtwet

1856 - 1865
Klaas Simonsz Kikkert, overgegaan op Pieter Kooij

1865 - 1870
Klaas Simonsz Kikkert, overgegaan op Pieter Dz. Bakker

1873 - 1885
Pieter Dz. Bakker

1985 - 1899

Teunis de Boer, Overgegaan op Hendrik Dijt Cz. 24 juni 1899

1899 - 1906

Hendrik Dijt Cz., overgegaan op Cornelis Dijt, 6 juli 1906

1906 - 1940

Cornelis Dijt Hzn. overgegaan op Wed. Dijt-Brans

1940 - 1955

Wed. G.H.P. Dijt-Brans

 

 

 

Eendenkooien

Texel
Hemmerkooi
Kooi van Hin
Korverskooi
Noorderkooi
Waal-Burg Kooi
Westergeest
Zuiderkooi / Kooi van Spang
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice