Korverskooi

Registraties Jachtwet

1856 - 1865

De erven A.J. de Cock, Texel, Eijerland, 1500 m.
1856 - 1865

Coninck Westenberg Kikkert, Texel, 1130 m. Is overgegaan op Jan Trap

1865 - 1875

Conick Westenberg Kikkert, F. De Cock, G. van Heek. Overgegaan naar van Heerwaarde

1875 - 1883

H, van Heerwaarde, overgegaan door verkoop aan Thomas Thomassen van de heer G. van Heek.
In 1883 over naar R. den ……. (niet goed leesbaar)

1877 - 1934

Thomas Thomasson

1934 - 1955

Dirk Korver

Eendenkooien

Texel
Hemmerkooi
Kooi van Hin
Korverskooi
Noorderkooi
Waal-Burg Kooi
Westergeest
Zuiderkooi / Kooi van Spang
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice