Kooi van Hin

Geschiedenis

De kooi wordt voor het eerst genoemd in 1698 als de Ponse Kooi, de huidige naam komt van de familie Hin die vanaf 1899 eigenaar is van de kooi. In 1986 gaat de kooi naar Natuurmonumenten. De kooi is niet meer actief en is in het kader van de Kongsi opgeknapt. Niet toegankelijk en is een rustende kooi.

Helaas ligt de kooi pal naast een landbouwbedrijf, waar tijdens ons bezoek veel bedrijvigheid was en de rust in de kooi ernstig verstoorde. Met een afpalingsrecht van 300 rr een uiterst merkwaardige situatie.

Kadaster/eigendomsverloopKooi van Hin

- Maartje en Neeltje Kooijman (1827), ieder voor 1/2, Texel
Vrijdom 1846, verkoop 1852
- Maartje Kooijman (2267), thans huisvrouw van Leendert Bijl
eerder weduwe van Jan Mooij, verkoop 1855
- Hendrik Simons Dijt en Cons.(2561), landman, Zuid-Haffel
1877, scheiding 1882
- Jacob Schrama (4294), veehouder, Texel
- Pieter Jacob Koning (4550), landeigenaar, den Burg
Verkoop 1900
- Jacob Cornelis Hin (3265), landeigenaar, Hogeberg, Texel
1904 veren.
- Anna Cornelia Witte, wed. Cornelis Hin
Scheiding 1914
- Kinderen Hin (9170), ieder voor 1/5
Scheiding 1956
- Johan Cornelisz en Petrus Cornelisz Hin, beide voor 1/2
1968 ruilverkaveling

Registraties Jachtwet

1814 - 1834
A.Kooijman, later Cornelis Kooijman, afpaling 300 rr

1856 - 1881
Hendrik Dijt,
1881 - 1899
Jacob Schrama, overgegaan op Jacob Hin, 24 juni 1899
1899 - 1914
J. Hin Cz., overgegaan op C. Hin Jzn, 7 juli 1914
1914 - 1935
Cornelis Hin Jz.
1935 - 1954
Wed. Corn. Hin Jz.
1955
J. en P. Hin

Eendenkooien

Texel
Hemmerkooi
Kooi van Hin
Korverskooi
Noorderkooi
Waal-Burg Kooi
Westergeest
Zuiderkooi / Kooi van Spang
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice