Leeuwen 1

Leeuwen, sectie C, 3e blad, 277/276, Leeuwensche veld

Leeuwen 1

Introductie

Van Leeuwen 1 is niets meer in het landschap terug te vinden. Bij de ruilverkaveling is de Goorstraat voor een gedeelte over de kooi aangelegd. Hierdoor is zoveel grond verplaatsing geweest dat ook op de hoogtekaart geen duidelijke restanten aanwezig zijn.

Eigendomsverloop

In 1807 is de kooi eigendom van M.G. Douairiere van Deelen, geb. van Brakel tot den Brakel de kooi wordt niet geregistreerd in 1807 en wordt al snel een relict.

 

Eendenkooien

Leeuwen
Leeuwen 1
Leeuwen 2
Leeuwen 3
Leeuwen 4
Leeuwen 5
Leeuwen 6
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice