Leeuwen 5

Leeuwen, sectie C, 2e blad, 179/180

Leeuwen 5

Introductie

In 1807 was deze kooi al een relict, waardoor geen registratie heeft plaats gevonden. De omschrijving bij de kadaster tekening is moeras. Dit is ook nog eens in potlood op de tekening zelf gezet. Op de hoogtekaart zijn nog summier de contouren van de kooi zichtbaar.
Als eigenaar staat vermeld Aart van Kourren, arbeider uit Leeuwen.

De kooi ligt aan de zuidzijde van de Kooistraat, net voor het perceel van SBB.

Leeuwen 5

 

 

Eendenkooien

Leeuwen
Leeuwen 1
Leeuwen 2
Leeuwen 3
Leeuwen 4
Leeuwen 5
Leeuwen 6
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice