Leeuwen 3

 Leeuwen, sectie C, 2e blad, 146/147

Introductie

Het is een oude kooi en geregistreerd in 1807. Op dit moment is het een relict. Er staan nog wat beugels (ijzeren) overeind in twee vangpijpen en de kooiplas is goed te zien. De kooi ligt pal aan de Maas en Waal weg. 

Het eigendomsverloop van deze kooi is met name in de 19e eeuw nog niet duidelijk. De familie Deelen verkoopt de kooi rond 1830 waarschijnlijk aan  H. Schouten. De registratie vanaf 1834 staat op zijn naam en wordt hij ook aangeduid als kooiker/eigenaar.

In de opname van de kooikersvereniging uit 1949 staat als eigenaar vermeld J. Slingerland, wegenbouwer uit Eindhoven, met als kooiker M. Boerenkamp uit Beneden-Leeuwen. In 1956 is de kooi in handen van mr. J.H. Pastoors uit Eindhoven en is de kooiker A.G. van der Hurk uit Beneden-Leeuwen en deze registratie loopt door tot 1989. Verder info volgt nog. 

Eigendomsverloop

1807  - M.G. Douairiere van Deelen, geb. van Brakel tot den Brakel
Na haar dood in 1826, waarschijnlijk verkocht aan H. Schouten

1950  - J. Slingerland, wegenbouwer te Eindhoven

1956 - mr. J.H. Pastoors, Eindhoven

Registraties jachtvergunning

1807
M.G. Douairiere van Deelen, geb. van Brakel tot den Brakel, twee kooien onder Leeuwen met afpalingskring van 200 roeden

1819, 1824, 1829, 1834
M.G. Douairiere van Deelen, geb van Brakel te Druten, In 1824 twee kooien geregistreerd, in 1829 en 1834 een kooi, de andere is overgegaan op H.Schouten.

1834, 1839,1844, 1849
A.H. Schouten, eigenaar en kooiker

1950
J. Slingerland, Eindhoven, kooiker M. Boerenkamp

1955 - 1959
mr. J.H. Pastoors, Eindhoven, kooker A.G. v.d. Hurk, Beneden-Leeuwen

1979 - 1984
mr. J.H. Pastoors, Eindhoven, kooker A.G. v.d. Hurk, Beneden-Leeuwen

1984 - 1989
mr. J.H. Pastoors, Eindhoven, kooker A.G. v.d. Hurk, Beneden-Leeuwen

 

Eendenkooien

Leeuwen
Leeuwen 1
Leeuwen 2
Leeuwen 3
Leeuwen 4
Leeuwen 5
Leeuwen 6
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice