Leeuwen 2

Leeuwen, sectie C, 3e blad, 242/243, Leeuwensche veld

Introductie

De kooi ligt in het komgrondengebied bij Beneden-Leeuwen en is een voorbeeld van een veldkooi en is van het Gelderse type. Op oude kaarten heeft de kooi steeds 3 vangpijpen, na circa 1986 heeft de kooi echter 4 vangpijpen. De kooi werd opgenomen in de ruilverkaveling van Maas en Waal West. De toenmalige eigenaar, Murk Lels Pzn. werd benaderd met de vraag of de kooi, inclusief de rechten (kooirecht, afpalingsrecht) te koop was, of hij alleen het kooirecht wilde afstaan en het afpalingsrecht beperken tot 350 meter. Voor de verkoop van de kooi inclusief rechten, vroeg hij fl. 12.000,00, voor alleen het afstand doen van het kooirecht fl. 6000,00 en voor de beperking van het afpalingsrecht fl. 4000,00.
Uiteindelijk heeft hij de kooi met alle rechten verkocht en werd de kooi in 1954 en 1955 geregistreerd op naam van de ruilverkavelngscommissie. Hierdoor werd het mogelijk om binnen de afpalingskring boerderijen te bouwen zonder afkoop van het afpalingsrecht. Na de verkaveling kwam de kooi in handen van SBB, het kooirecht is nog steeds geldig en de afpalingscirkrl bedraagt op dit moment 300 meter.
De laatste jaren is de kooi ernstig verwaarloosd. Sinds kort is er een nieuwe kooiker, die samen met SBB aan het opknappen van de kooi is begonnen.

Eigendomsverloop

1807 - M.G. Douariere van Deelen, geb. van Brakel tot den Brakel
1832 - M.J. Baron van Deelen en consort te Diemen, doorgehaald Douairiere Brakel M.G. Douairiere van Dale (Deelen)
-1935 - M.L.C. van Delen, wed. T.F. van Kuffeler te Nijmegen, doorgehaald .C.F. van der Meer van Kuffeler, z.b. te Nijmegen
1935-1942 - H. Schaffhausen, kunstschilder te Beneden Leeuwen
1942-1953 - Murk Leis Pzn. te Maassluis
1953-1961 - Stichting Beheer Landbouwgronden
1961-heden - Staatsbosbeheer

Registratie jachtvergunning

1820, 1824, ing. 1819
M.G. Douairiere van Deelen te Druten te Wamel? met afpalingskring van 200 roeden

1834, 1829, 1844, 1849
J.C.F. van Deelen te Wamel. Kooi te Leeuwen, kooiker H. van Swam. (in onbruik/rapp van den Houtvester 8 feb 1840, later door den Houtvester voorgedragen 1841 met afpalingskring van 200 roeden

1945, 1946, 1949
Murk Lels PZN. te Maassluis met afpalingskring van 753 meter

1950, 1952, 1953, 1954
Murk Lels Pzn. te Maassluis t/m 1953 en plaatselijke commissie der ruilverkaveling Maas en Waal-West, kooiker B. van Dijk met afpalingskring van 753 meter

1955
Plaatselijke commissie der ruilverkaveling Maas en Waal-West, kooiker B. van Dijk met afpalingskring van 753 meter

1979
Staatsbosbeheer, kooiker A.H. van Dijk met afpalingskring van 753 meter

1984
Staatsbosbeheer, kooiker A.H. van Dijk met afpalingskring van 753 meter

1989
Staatsbosbeheer, kooiker A.H. van Dijk. bewijs van registratie min. van L.N.V.

 

 

 

Eendenkooien

Leeuwen
Leeuwen 1
Leeuwen 2
Leeuwen 3
Leeuwen 4
Leeuwen 5
Leeuwen 6
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice