Leeuwen 4

Leeuwen, sectie C, 2e blad, 165/166

Leeuwen 4

Introductie

De kooi komt voor op oude kaarten, maar is in 1807 niet geregistreerd. De kooi is dan al dusdanig vervallen dat de registratie niet plaats kan vinden. Bij de eerste kadaster opname (1811-1832) is de kooi eigendom van 'Het dorp Leeuwen'. In de omschrijving wordt melding gemaakt van weiland en kolk (oude kooiplas). Het relict ligt aan de noorzijde van de Kooistraat. Op de hoogtekaart zijn de twee zuidelijke vangpijpen nog duidelijk te zien.

Kadaster 1811-1832

leeuwen 4 en 5

 

Op deze kadaster tekening zijn de kooiplassen van beide kooien ingetekend. De omschrijving bij Leeuwen 4 is kolk, hetgeen aangeeft dat er nog sprake is van een kooiplas.

Eendenkooien

Leeuwen
Leeuwen 1
Leeuwen 2
Leeuwen 3
Leeuwen 4
Leeuwen 5
Leeuwen 6
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice