Eendenkoai Aldtsjerk

Stichting op Toutenburg is eigenaar van de eendenkooi te Aldtsjerk. Een eendenkooi die al meer dan 300 jaar oud is.Oudkerk 1718

Het eigendom van de kooi was lange tijd in handen van de eigenaar van het nabijgelegen landgoed De Klinze. De Stichting kreeg de verwaarloosde kooi in het jaar 2000 in haar bezit en heeft vervolgens de nodige restauraties uitgevoerd.

De kooi wordt als waardevol landschapselement door de Stichting in stand gehouden. Elk jaar worden er de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Kadaster 1811-1832 Aldtsjerk

Gemeente Birdaard, sectie F, 2e blad, Roodkerk
639, 640 Pieter Jans van der Meer, landbouwer, Roodkerk
Water, bosch, eendenkooi (Canardiere)

- Pieter Jans v.d. Meer (278), landbouwer, Roodkerk
Reg. 1846, scheiding 1854
- Folkert Pieters v.d. Meer (1187), landbouwer, Roodkerk
Verkoop 1860
- Jhr. Hector Arent van Sminia, Oudkerk
Scheiding 1881, vervallen

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
Pieter Jans van der Meer, Roodkerk
499 rr, gecorrigeerd naar 300 rr, onder Roodkerk

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice