Eendenkoai Kolkhuizen

Burdaard

Kadaster Birdaard-Kolkhuizen

Birdaard, sectie B, 1e blad, Berdaard
4 en 5, Maarten Hendriks Hellinga
Bosch, water, eendenkooi

- Maarten Hendriks Hellinga (167), landbouwer, Birdaard
Verkoop 1846
- Benjamin Hanzes Kroodsma (979), landbouwer onder Leeuwarden
Scheiding 1850
- Benjamin Hanzes Kroodsma en kinderen (1094)
Scheiding 1874, Verval van de kooi

Atlas Schotanus-Halma 1718 (Tresoar)

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
Maarten Hendriks Hellinga, Birdaard
400 rr, gecorrigeerd naar 300 rr

 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice