Eendenkoai De Rotte-Rinsumageast

Introductie

Deze kooi onder de rook van Rinsumageast is gebouwd voor 1689 De Rotte 1718en staat op de kaart van Dantumadeel (Schotanus-Halma). De registratie is van korte duur (tot 1824) en op de kadasterkaart en latere kaarten wordt de kooi niet meer als zodanig afgebeeld. Op de Eekhoff  kaart (1855) wordt de kooi aangeduid als vervallen.

Kadaster 1811-1832

Birdaard, sectie C, 2e blad, Rinsumageest
669, 670, M.C.J. de Rotte, Rinsumageest
Water, bosch, eendenkooi

Registraties Jachtwet

1814, 1829, 1824
E.J.M. de Rotte, 1830 M.C.J., Rinsumageest
300 rr, ing. 1815, onder Rinsumageest

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice