Eendenkoai Wâlterswâld

Kadaster 1811-1832 Wouterswoude

Akkerwoude, sectie B, Wouterswoude
533, 534 Jetse de Vries, koopman, Dokkum
water en bosch

- Jetse de Vries (469), koopman, Dokkum
Verkoop 1860
- Gerrit Pieters v.d. Meer (1681)
1873 + cons.
- Pieter Gerrits v.d. Meer (2375) kooiker, Dantuma woude
en cons. Jan Coets, ieder voor de helft

Registraties Jachtwet

1819, 1824, 1829, 1834
Jetse de Vries, Dokkum
400 rr, gecorrigeerd naar 300 rr, Gem Damwoude

Wouterswoude 1718

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice