Eendenkoai Readtsjerk

Kadaster 1811-1832 Roodkerk 1718

Birdaard, sectie F, 2e blad, Roodkerk
458, Godard Johann van Gent, regter bij het geregtshof
te 's Gravenhage
Water en bosch

- Godard Johan Willem van Gent (127), reg. 1846
1864 bij testament
- Justine Emelie van Gent (1593), echt. A.W. Kroon, Deventer
Verkoop 1865
- Jhr. Hector Arent van Sminia (1422)
Scheiding 1881, weiland

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1924, 1829, 1834
Wed. Seije Gerbens Siccema, nu van Gent
400 rr, gecorigeerd naar 300 rr, onder Roodkerk 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice