Eendenkoaien Rinsumageast

Kadaster 1811-1832

De linker kooi Rinsumageest 1718
Akkerwoude, sectie E, Morrewoude
237, 238, Klaas Dremas Uiterdijk, Rinsumageest
Bosch, water, rietland

- Klaas Dremas Uiterdijk (421), Rinsumageest
Vervallen na 1850

Op de kaart Schotanus-Halma is de linker kooi al aanwezig, de rechter kooi is dus van latere datum.

De rechter kooi
Sectie E, Morrewoude
427, Andries Wiggers Wiegersma, landbouwer, Akkerwoude
Bosch, poel als weiland

- Andries Wiggers Wiegersma (502), Akkerwoude
Scheiding 1873
- Andries Douwes Wiegersma (2362), Rinsumageest
+ cons. Inmiddels is de kooi vervallen

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
Klaas Dremas Uiterdijk, Rinsumageest
400 rr, gecorrigeerd naar 300 rr, te Rinsumageest

 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice